Kapat

vəziyyətimiz çox ağırdır

Şikayətçi: Pensiyamı kəsiblər, vəziyyətimiz çox ağırdır

“Sənədlərdə yanlışlıq, şübhəli məqam varsa, sübut edin” “Pensiyamı kəsiblər, vəziyyətimiz çox ağırdı...

2 ay önce